Alışveriş ve Sosyal Alanlar

Restore edilen tarihi alanlar ve inşa edilen yeni binalarda; mağazalar, restoranlar, kafeteryalar, açık - kapalı sosyal alanlar her ihtiyaca cevap veriyor.

90 Adet Ticari Ünite
1500 m2 Sosyal Alan
1000 m2 Spor Tesisi